Công ty TNHH Nam Sơn
Trụ sở chính:
49 Lê Thước, phường Trường Thi
Thanh Hóa, Việt Nam.

Tel/Fax: (+84) 37 385 5930
Điện thoại: (+84) 94 246 9389
(+84) 123 293 5866

Facebook: www.facebook.com\vietnamstone
màu đen
Size 1x2; 2x4; 4x5; 5x7; 7x9, ...., 70x100mm Package 20 KG/BAG; 60-70 BAGS/ PALLET; 20 PALLET/ CONTAINER
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá Kích thước Màu sắc Số lượng
BLC01 BLC01 Liên hệ 0 0 0
BLC02 BLC02 Liên hệ 0 0 0