Công ty TNHH Nam Sơn
Trụ sở chính:
49 Lê Thước, phường Trường Thi
Thanh Hóa, Việt Nam.

Tel/Fax: (+84) 37 385 5930
Điện thoại: (+84) 94 246 9389
(+84) 123 293 5866

Facebook: www.facebook.com\vietnamstone
Phòng tắm
Phòng tắm là nơi cần lưu thông khí, nhưng lại không được để khí xấu xông vào. Vậy xây dựng phòng tắm theo hướng nào là tốt? Dùng la bàn đứng giữa trung tâm nhà để xác định hướng của căn nhà và chọn hướng phù hợp nhất.
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá Kích thước Màu sắc Số lượng
ID21 ID20 Liên hệ 0 0 0
ID22 ID22 Liên hệ 0 0 0
ID23 ID23 Liên hệ 0 0 0
D24 ID24 Liên hệ 0 0 0
ID25 ID25 Liên hệ 0 0 0
ID26 ID26 Liên hệ 0 0 0