Công ty TNHH Nam Sơn
Trụ sở chính:
49 Lê Thước, phường Trường Thi
Thanh Hóa, Việt Nam.

Tel/Fax: (+84) 37 385 5930
Điện thoại: (+84) 94 246 9389
(+84) 123 293 5866

Facebook: www.facebook.com\vietnamstone
Đá xanh băm mặt
Blue Stone Bush Hammered used for outdoor, swimming pool and other specialty construction applications.
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Giá Kích thước Màu sắc Số lượng
BL05 Đá xanh băm mặt Liên hệ 0 blue 0
BL06 Đá xanh băm mặt Liên hệ 0 Blue 0